Portal de comunicació del Bages, Berguedà i Solsonès
  • APUNT
  • SECCIONS
  • Economia
  • Anàlisi geopolítica de la situació actual del Berguedà

Anàlisi geopolítica de la situació actual del Berguedà

L'objectiu del treball és poder conèixer més la comarca on viuen els autors, les formes i relacions de producció i les conseqüències que aquestes tenen en les formes i condicions de vida

REDACCIÓ BERGUEDÀ   2/03/2015

L'Àngels Carbonell i l'Òscar Caldera, dos berguedans militants de l'esquerra independentista, han realitzat un dossier de la comarca del Berguedà, que porta per títol: El Berguedà. Geopolítica, poder i territori. És un document d'anàlisi que tot i ser d'àmbit local, el Berguedà, hi ha apartats on s'analitza els canvis produïts en l'estructura del capital a nivell de Països Catalans. Per tal de fer-ne difusió han penjat aquest treball a internet al següent enllaç.

L'objectiu del treball és poder conèixer més la comarca on viuen, les formes i relacions de producció i les conseqüències que aquestes tenen en les formes i condicions de vida per tal que l'Esquerra Independentista, les organitzacions polítiques i sindicals i els moviments popular de la comarca tinguin una eina més d'anàlisi de la comarca.

Aquest treball l'han dividit en cinc apartats. En el primer que porta per títol “Característiques” exposen les particularitats geogràfiques de la comarca del Berguedà i que  han marcat l'estructura del capital i la situació de la classe obrera. En el segon apartat, que porta per títol “Context històric”, pretenen analitzar històricament com s'ha desenvolupat el capitalisme a la comarca, partint del naixement de la indústria tèxtil fins a la darrera crisi capitalista, contextualitzant-ho amb la situació que es vivia, i es viu, a la resta dels Països Catalans, l'Estat espanyol i la UE. El tercer apartat porta per títol “Estructura del Capital” i expliquen l'evolució dels diferents sectors productius, sobretot a partir del tancament de les grans indústries tèxtils i la mineria, i quin pes tenen actualment a la comarca, així com l'anàlisi de l'estructura empresarial de la comarca. En el quart punt que porta per títol “Situació de la classe obrera”, més enllà d'analitzar les condicions de vida i les polítiques que han provocat l'empobriment i un deteriorament d'aquestes condicions, hi ha dades comarcals sobre els tipus i les característiques de la contractació, atur, expedients de regulació, entre d'altres. En l'últim punt, “Consideracions finals”, analitzen com aquestes polítiques, que han suposat la pèrdua de drets i l'empobriment de la classe obrera, han perseguit també afeblir-la organitzativament.

Etiquetes: notícia