Portal de comunicació del Bages, Berguedà i Solsonès
  • APUNT
  • SECCIONS
  • Expressions
  • [Opinió]El que caldria i no es fa a Sallent: Nou cicle formatiu de Recuperació i Restauració del medi

[Opinió]El que caldria i no es fa a Sallent: Nou cicle formatiu de Recuperació i Restauració del medi


 

JEP RIBERA 21/07/2015

Iberpotash, la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament), l’Ajuntament de Sallent i l’Institut  d’Educació Secundària Llobregat  ja s’han posat d’acord: el curs que ve es podrà fer a Sallent un Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM)), dual (amb pràctiques remunerades a l’empresa) d'Electromecànica de Maquinària ( no de Recuperació i Restauració del medi, que és el que convindria!)

És que no hi ha ningú que tingui una mica de criteri, en aquest nostre país? A veure, a veure...una mica de paciència. Tots sabem que  ICL- Iberpotash  està obligada a fer un pla de restauració pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha estat condemnada per contaminació, que tres dels seus directius són a punt d’entrar a la  presó, condemnats en un judici penal, per haver permès una contaminació greu del medi. Sabem també que La Unió Europea  ha obert un expedient a l’empresa, a la Generalitat i al Govern Central per contaminació i... cap autoritat aixeca el cap i diu “Prou!”?  Seguim fent “plans de futur” i formant els nostres joves perquè facin una feina que, a la llarga, serà contra el seu país-  en una empresa que actua amb criteris del segle XIX? Quin futur és aquest?

Nosaltres, a ProuSal, el desembre del 2012, després de veure les dades que l’empresa  havia presentat al Registre Mercantil, que mostraven una rendibilitat econòmica bruta de l'activitat ( EBITDA) de 505 milions d'Euros, és a dir, amb uns beneficis d'un 21 % aproximadament sobre uns actius en balanç de 450 milions de €uros.,  ja vam proposar la creació d’una empresa mixta, on participessin totes les parts implicades: Iberpotash, treballadors, administracions locals, comarcals, entitats ambientalistes, Generalitat i altres possibles implicats, amb un capital format bàsicament per les fiances obligatòries fixades en garantia de la restauració dels runams.

De cara al que faria concretament aquesta empresa, no entrarem en detalls que corresponen més als tècnics, però es ben evident que tota aquesta activitat de desenrunament i restitució, sigui per creació de sal vacuum, sigui per conducció de sal al mar o per reintroducció, crearia llocs de treball al Bages, i que això tindria un efecte positiu en les persones i l'economia de la comarca.

Doncs, perquè no hi ha ningú que proposi un cicle formatiu de Restauració i Recuperació del medi? Si aquesta hauria de ser la principal ocupació al Bages!  Molt ens fa malpensar que el “capitalisme d’amiguets”  del que Ernesto Ekaizer va parlar el 16 de febrer al Parlament de Catalunya, no només és evident a la capital o a les grans ciutats, sinó que, a petita escala, també és veritat  a la nostra comarca i al nostre poble, Sallent.  i que aquí també se’ns  continua mentint per continuar manant   de manera semblant. Com hem d’entendre, sinó,  la visita de l’eurodiputat Tremosa al Cogulló i la indefinició  del Llibre blanc per  la Transició Nacional de Catalunya, especialment pel que ens toca a la salinització del Llobregat, en l’informe número 9, “L’abastament d’aigua i energia” quan parla dels runams del Bages! Sabem quin país volem? Volem realment un país que es descapitalitzi en mans d’una multinacional estrangera? Que no deixi res a les generacions futures?

Etiquetes: opinió