Portal de comunicació del Bages, Berguedà i Solsonès

Educació en el lleure com a transformació social

Monitores i monitors de diferents caus, esplais i mijacs del Bages ens expliquen per què educar a través del lleure i quins aspectes es podrien millorar

 

ANNA PERARNAU 24-11-2014

Les entitats de lleure, han tingut un paper rellevant en l'educació dels infants i joves durant la seva trajectòria on, tot i tenir orígens diferents i algunes idees divergents, tots tres moviments es caracteritzen per l'afany d'educar en el lleure. A través d'activitats de dissabtes, sortides, campaments i colònies, aquestes associacions de monitors i monitores voluntàries, fan que els i les infants aprenguin a desenvolupar-se i adoptar una visió crítica del seu entorn de forma lliure i teixint relacions entre companyes i companys.

La majoria d'aquests espais sorgeixen de l'Església Catòlica. Això suposa, actualment, una càrrega per a la gran majoria de moviments escoltes i alguns esplais de la comarca del Bages, que no poden dur a terme la seva tasca lliurement perquè es troben lligats a la institució religiosa. Aquesta utilitza els moviments escoltes, esplais i mijacs per introduir la moral cristiana als nens i nenes, per exemple, a través de visites als caus de forma regular, o bé, aprofita que l'espai on es duen a terme les activitats amb els infants i joves, és propietat de l'Església, de manera que l'equip de monitores i monitors que en formen part se senten coaccionats a l'hora de dur a terme la seva tasca com a tals. Degut a aquesta situació de pressió, i a l'evolució dels moviments que eduquen a través del lleure, aquests espais es desvinculen cada vegada més de la moral cristiana construint una concepció del seu entorn lliure i de forma col·lectiva.

L'educació en el lleure s'entén com a fenomen de transformació social, ja que el funcionament d'aquesta, rau en la idea de construir una pedagogia no formal que complementi la docència obligatòria i institucionalitzada de l'escola i l'institut i, l'educació que les nenes i nens reben a casa. 

A més a, durant els darrers anys, i coincidint l'efervescència de nous moviments socials, les diferents entitats d’educació en el lleure han adoptat un posicionament crític en quant a problemàtiques i reivindicacions de la realitat que els envolta. Per exemple, el març de 2014, a Manresa, des dels caus i altres associacions de lleure infantil i juvenil, juntament amb el Cercle Artístic de Manresa es va a dur a terme el projecte «Activem els buits». Aquest, consistia en fer un joc per tota la ciutat on es representés l'espai que ocuparien els vora 9.000 pisos buits que hi ha al municipi si es trobessin l'un al costat de l'altre. 

A continuació es presenta un recull de la percepció que alguns monitors i monitores de diferents caus, esplais i mijacs del Bages tenen sobre l'educació en el lleure, i els aspectes que es podrien millorar en aquest mateix àmbit.

Alba Fleta , 20 anys. Fa de monitora a l'Agrupament Escolta Ali-Bei de Navàs

Per què educar a través del lleure?

Perquè és una manera molt fàcil i divertida, de que la gent més jove, no només conegui quins són els valors més importants, sinó que també els aprengui i el vagi interioritzant a través de l’experiència i la pràctica d’activitats i jocs. De manera que el nen o nena pot reflexionar a partir de la pròpia experiència i adquirir coneixements per ell mateix, el joc és només el mitjà de fer reflexionar sobre un mateix i sobre els altres, les actituds que tenim en el dia a dia etc., i així millorar-les.

Quins aspectes creus que es podrien millorar en l'àmbit del lleure infantil i juvenil?

Crec que encara hi ha massa agrupaments i federacions que estan lligades a l’Església, com és el cas de Minyons Escoltes i Guies, i crec que això, en certa manera, desvia l’objectiu principal dels caus que és ensenyar valors ètics, ja que l’Església no és un ens que necessàriament respecti els valors que volem transmetre, sinó que moltes vegades, la moral cristiana és una trava per a realitzar aquest treball.

Laia Llasera, 20 anys. Fa de monitora a l'AEiG Cardenal Lluch de Manresa

Per què educar a través del lleure?

És una forma d'educar en la que els nens i nenes no són conscients que estan aprenent segon rere segon. Els valors apresos es reflexen en les accions de la canalla i no en exàmens escrits i així es fa molt més ampli l'àmbit de creixement personal sense estar limitat per les parets d'una aula.

Quins aspectes creus que es podrien millorar en l'àmbit del lleure infantil i juvenil?

Conscienciar a la societat que aquest àmbit d'educació és important per al desenvolupament de les persones, no només els conceptes apresos a l'escola són importants.

Cristina Hernández, 19 anys. Fa de monitora a l'AEiG Hug Folch de Cardona

Per què educar a través del lleure?

És col·laborar d'alguna manera complementària a l'educació que els nens i nenes reben de casa i de l'escola. Nosaltres, els caus, el que fem, o intentem fer, és reforçar uns valors que són essencials en el nostre dia a dia a través de diferents dinàmiques i activitats arribant a una reflexió personal i col·lectiva que els faci comprendre el món que els envolta. 

Quins aspectes creus que es podrien millorar en l'àmbit del lleure infantil i juvenil?

Al ser una entitat amb gent creient i gent laica no se'ls pot vincular a una doctrina religiosa. 

Anteriorment hi havia una bona relació entre l'Església i el cau, i per això s'impartia una metodologia i unes dinàmiques entorn al cristianisme. Però actualment més de les meitat dels nens i nenes, per dir-ho d'alguna manera, són laics i l'entitat s'ha anat desvinculant de l'Església i d'altra banda també penso que no podem inculcar unes creences en les quals no creiem i que a casa seva tampoc comparteixen. 

Per aquesta raó opino que la religió no hauria de jugar un paper tan important en el lleure ja que tenim uns valors diferents que no tenen res a veure amb els valors conservadors d'aquesta institució.

Eduard Pladellorens, 20 anys. Fa de monitor al Mijac Safa de Manresa.

Per què educar a través del lleure?

Perquè és una manera de contribuir a la societat, especialment introduint certs valors als més joves com per exemple aprendre a compartir i a conviure, entre molts d’altres.

Quins aspectes creus que es podrien millorar en l'àmbit del lleure infantil i juvenil?

Crec que principalment falten recursos, ja que a l’hora de muntar activitats pels nens mai és prou. A més, però, crec que falten esforços per part del sistema públic, ja no tan sols amb recursos, sinó amb idees o accions sense necessitat de prendre’n part, per ajudar o protegir aquestes entitats que fan una funció social, i que mereixen un cert reconeixement. Malgrat tot però, crec que des de dins dels centres s’està fent una bona feina, ja que d’altra manera seria impensable que en una ciutat com Manresa tinguéssim 7 entitats (entre esplai, cau i mijac), que, sinó totes la majoria, ja fa anys que participen en el món del lleure.

Pau Clusella, 22 anys. Fa de monitor a l'esplai GEPS de Santpedor

Per què educar a través del lleure?

Crec que l'educació és un procés que dura tant com la vida d'una persona i que ens afecta en tots els àmbits. Associar «educació» amb només famílies i mestres és regalar una bona part d'educació de les persones a la publicitat, espectacles comercials diversos (futbol, televisió, etc.), modes, etc.

Els amics ens eduquen constantment, la convivència ens educa, els errors ens eduquen, els reptes ens eduquen. L'educació en el lleure ens permet crear escenaris on infants i joves poden créixer i desenvolupar-se en llibertat i en convivència. Amb el joc, els projectes, viatges i el dia a dia, a l'esplai, cau o mijac estem oferint noves possibilitats per relacionar-se i desenvolupar-se lluny de les pressions socials, familiars o escolars.

Quins aspectes creus que es podrien millorar en l'àmbit del lleure infantil i juvenil?

Penso, que moltes monitores ho som per inèrcia de la tradició del moviment d'educació en el lleure català. Formem part d'un moviment social molt arrelat i potent, però que no té consciència de quin és el seu paper en la societat. Cal una reflexió conjunta sobre el nostre rol, la incidència al nostre entorn i els valors que volem transmetre. Cal seguir treballant en aquest sentit per tal de, per exemple, treballar amb altres moviments socials o trencar pràctiques tradicionals (com la imposició del rol de monitora als infants: «avui farem això perquè ho hem decidit nosaltres»).

També crec que és importantíssim que totes les entitats d'educació en el lleure ens anem desvinculant de l'Església i la religió, que ha estat el bressol de molts d'aquests centres. No podem educar en la laïcitat i el respecte amb una institució d'aquest caràcter a darrere fent pressió sobre les nostres pràctiques.

Neus Sunyer, 18 anys. Fa de monitora a l'Agrupament Roques Albes de Sallent.

Per què educar a través del lleure?

És una forma alternativa d'aprendre les coses quotidianes. Penso que és una manera d'aprendre diferent a totes les altres, coses que no els ensenyen a les escoles ni a casa, les aprenen a l'esplai. Els infants i joves necessiten motivacions i crec que amb el lleure poden créixer d'una forma diferent i aprendre valors que fora de l'esplai no hi són.

Quins aspectes creus que es podrien millorar en l'àmbit del lleure infantil i juvenil?

Penso que l'aspecte que més s'ha de potenciar és el respecte, sobretot entre els grups de joves que tot sovint esdevé força costós. Conèixer més l'àmbit natural és un altre aspecte que crec que s'hauria de potenciar més, i donar importància i respecte a aquest.

Sara Mas, 21 anys. Fa de monitora al Mijac Crist Rei a Manresa

Per què educar a través del lleure?

La resposta és simple. L’educació en el lleure és una alternativa a l’educació obligatòria. Una educació que pot arribar a donar resposta a les mancances que aquesta té. A través del joc, sortides, colònies, campaments, activitats pretén desenvolupar totes aquelles capacitats que molts cops l’educació obligatòria no ofereix o simplement nega. És, alhora, transmissora d’uns valors característics, uns valors que sembla que la societat hagi oblidat, com són la responsabilitat, la solidaritat, el compromís, l’empatia, l’amor, la igualtat, entre molts d’altres. 

Quins aspectes creus que es podrien millorar en l'àmbit del lleure infantil i juvenil?

Deixant de banda els objectius específics de cada centre o moviment, que cada un es farà a la seva mida, és clar que l’educació en el lleure va ser creada arrel d’una necessitat en l’educació que es rebia. D’aquesta manera seguim participant d’aquests espais com a mitjà per a que els infants i les joves puguin gaudir de l’educació que es mereixen, creixent juntes per a transformar la societat que ens envolta. Per una banda crec que encara interaccionem poc amb el nostre entorn, almenys pel que fa al nostre centre. Ens centrem molt en fer comunitat dins el mateix centre però ens costa participar i/o proposar activitats en la mateixa ciutat o barri. Penso que això ens aproparia a la realitat del nostre entorn i, alhora sentir-nos-el nostre per poder pensar i actuar sobre aquest més enllà dels mitjans habituals amb els quals acostumem a fer-ho. I és que un dels valors que pretenem transmetre mitjançant l’educació en el lleure passa per tenir una mirada crítica i actuar per transformar la nostra realitat, i què millor que començar per conèixer de fons les necessitats del nostre entorn. Per altra banda penso que no arribem a tota la població d’infants i famílies del nostre entorn. A fora queden moltes famílies que, per diverses variables no formen part del nostre moviment. Alguna d’aquestes opcions pot ser la falta d’informació que aquestes tenen sobre aquest tipus d’educació. Una altra és el preu de les quotes i sortides, que molt sovint fan que famílies amb dificultats econòmiques greus no puguin accedir-hi.

Etiquetes: reportatge