Portal de comunicació del Bages, Berguedà i Solsonès

El Claustre de la UPC rebutja fer boicot a l'Estat d'Israel

La relació entre la UPC de Manresa i Iberpotash, un dels arguments clau per desestimar la moció

NÚRIA SELGA 29/05/2015

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) no donarà suport a la campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra l'Estat d'Israel. Així ho va decidir fa tot just una setmana, després que el Claustre desestimés la moció de suport presentada per un grup d'estudiants, professorat (PDI) i personal d'Administració i Serveis (PAS). Amb 54 vots a favor, 87 en contra, 21 vots en blanc i un 1 nul, la UPC seguirà tenint lligams amb institucions que representen l'Estat d'Israel.

Els estatuts de la UPC recullen entre els seus principis la llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d'oportunitats, sostenibilitat o el respecte a la pluralitat. Els promotors de la moció consideren que això s'està vulnerant i que "la declaració de principis de la UPC és incompatible amb l'establiment de lligams amb institucions que representin l'Estat d'Israel, que des de 1948 vulnera sistemàticament el Dret Internacional i actua en contra de nombroses resolucions de les Nacions Unides".

És per això que els promotors de la moció van demanar al Claustre de la UPC que s'adherís a la campanya civil internacional. D’aquesta manera, reclamava que la Politècnica es comprometés a “no establir cap tipus de conveni amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que l'Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l'autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional”. Entre altres objectius, la campanya del BDS contra Israel exigeix el reconeixement i la igualtat de drets fonamentals dels ciutadans palestins, la fi de l'ocupació de territoris i el desmantellament del mur i el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats (tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides).

La influència d'Iberpotash, clau en la decisió de la UPC

Segons explica a l’Apunt Laia Haurie, professora del a UPC, membre del BDS Catalunya i una de les impulsores de la moció, les relacions entre la UPC i Iberpotash han estat clau en la decisió del Claustre. I és que l'empresa israeliana aporta anualment entre 60.000 i 90.000 euros a través de col·laboracions, beques i la Càtedra Iberpotash. Es tracta d’un conveni entre la UPC i Iberpotash per “promocionar el coneixement sobre temes d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de l’enginyeria minera”.

La relació entre la UPC i Iberpotash ha estat un dels arguments de més pes que ha fet decantar el Claustre de la Politècnica cap a la decisió de desestimar la moció de suport al BDS i en contra de l’Estat d’Israel. Des del grup promotor de la moció, Laia Haurie ha volgut fer palès que el vot en contra de molts membres del claustre “podria estar condicionat per la por a un impacte negatiu en les relacions entre la UPC i Iberpotash”, a més d’arguments com la legitimitat del vot acadèmic o els projectes europeus de la UPC amb entitats israelianes.