Portal de comunicació del Bages, Berguedà i Solsonès

Pam a pam, mapejant les alternatives de consum

Un dels principals reptes de Pam a Pam és la seva expansió arreu del territori català

Criteris Pam a Pam / www.pamapam.org
Criteris Pam a Pam / www.pamapam.org

MARTA MUIXÍ  17/02/2015

Podem expressar la nostra opinió política i social de moltes maneres, però si n’hi ha una que té un impacte directe en el nostre entorn són les nostres decisions de consum. Les nostres decisions de consum ens defineixen i són una important eina de transformació social. Comprar roba lliure d’explotació, menjar productes de proximitat o dipositar els nostres estalvis en entitats financeres ètiques, en definitiva, apostar per uns hàbits de consum coherents amb els nostres principis són opcions al nostre abast, però cal saber trobar-les.

En el context de capitalisme ferotge que vivim afloreixen iniciatives que no només són possibles, sinó que són quotidianes i viables. Les alternatives hi són, però les arribem a conèixer? Algunes les descobreixes de la mà d’una amiga que ha descobert un petit tresor al barri, altres perquè formes part d’un grup de consum, perquè espontàniament trobes un aparador que et crida l’atenció, o perquè t’has interessat per conèixer quines opcions de banca ètica pots trobar. Pam a Pam, és un mapa col·laboratiu que procura agrupar totes aquestes iniciatives per tal que arribar a conèixer les alternatives de consum no depengui de l’atzar o la casualitat.

Un dels principals reptes de Pam a Pam, és la seva expansió arreu del territori català. Un projecte que va a néixer a Barcelona i que requereix de la complicitat de moltes persones actives arreu del territori per arribar a ser un reflex real de  les iniciatives de consum responsable i l’Economia Solidària existents. Les adhesions a Pam a Pam es fan amb l’ajuda de voluntàries que entrevisten la persona o persones responsables de cada un dels projectes i analitzen en quina mesura s’ajusta als 15 criteris que defineixen l’economia solidària. Si compleix més de la meitat de criteris, la iniciativa apareixerà al mapa, especificant sempre quins criteris compleix i quins no, per tal que la consumidora tingui tota la informació al seu abast.

Els 15 criteris de Pam a Pam tal com es reflecteixen a la web del projecte, són:

1)    Proximitat

Front l’economia global dels mercats abstractes, l’economia de proximitat apunta a la resolució de necessitats de les persones del nostre entorn. Amb els circuits econòmics curts potenciem la sostenibilitat ambiental i recolzem el teixit econòmic local.


2)    Comerç just

Els intercanvis econòmics, en el capitalisme, sovint tenen una naturalesa desigual. Determinats agents, com els monopolistes o els intermediaris, utilitzen la seva posició de força per a imposar salaris injustos o preus abusius. Tenir cura en l’equitat de tots els participants de l’intercanvi és clau per aconseguir una democràcia econòmica.


3)    Transparència

Quan consumim o estalviem és important saber on van els nostres diners. Sense una informació de qualitat i a l’abast no podem valorar la dimensió ètica dels projectes amb que ens relacionem. Hem de poder triar!


4)    Integració social

La societat de la competitivitat deixa enrere les persones amb diversitat funcional, i reforça uns estàndards d’èxit que només existeixen en el món de la publicitat. Totes som vulnerables i necessitem crear entorns que no dificultin encara més les nostres vulnerabilitats.


5)    Intercooperació

En un entorn agressiu com és el mercat capitalista les iniciatives de l’economia social i solidària necessiten estrènyer les relacions entre elles per a ser més fortes. L’objectiu és crear el Mercat Social, on la producció cooperativa, els consumidors responsables, les estalviadores ètiques i els moviments socials incrementin tant la intensitat com la qualitat de les seves relacions.


6)    Participació en xarxes

L’economia social i solidària pot ser entesa com una economia que crea societat, o bé com la societat fent economia! És, per tant, un moviment socioeconòmic, i com a tal es relaciona amb xarxes locals, nacionals o internacionals per a articular la seva incidència en el conjunt de la societat.


7)    Finances ètiques

La banca ètica, les cooperatives de crèdit, l’intercanvi o la moneda social són pràctiques complementàries que incideixen en un dels camps més refractaris a la transformació social: el diner. La consolidació del conjunt d’alternatives financeres ens ajudarà a que el canvi sigui possible!


8)    Criteris ecològics i sostenibilitat

Vivim en un món finit, ple de relacions i equilibris fràgils… I el sistema productiu capitalista actua com si el planeta fos un recurs propi a la plena disposició de la depredació humana. Reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat econòmica és urgent!


9)    Gestió de residus

El món com a recurs falsament inesgotable, o com un gran abocador dels nostres despropòsits. Lleig, oi? Doncs per a reduir els residus, les tres R revolucionàries: reduir, reciclar i reutilitzar.


10)    Eficiència energètica

Des de les petites mesures d’estalvi, fins a l’autoproducció o la participació en les coooperatives d’energia renovables, totes les accions són importants per a reduir la nostra dependència de les energies d’origen fòssil o nuclear. Ens hi va la vida i el planeta!


11)    Forquilla salarial

Ara que sembla que està de moda allò “eco”, la prova del cotó de la naturalesa solidària de l’iniciativa és la igualtat salarial. Hem d’afavorir criteris d’equitat en els projectes econòmics on hi ha remuneracions, així com el repartiment igualitari del conjunt de les tasques allà on no n’hi hagi.


12)    Desenvolupament personal i professional

La nostra participació en l’activitat econòmica convencional la fem, sovint, reproduint models d’alienació en el treball o en el consum. Hem de potenciar, en canvi, una economia que afronti la resolució de les necessitats de forma integral. La formació, la conciliació, la resolució dels conflictes o la millora social són importants en una economia que vol posar les persones en el centre, i no el capital.


13)    Equitat de gènere

Vivint en una societat patriarcal, tota la nostra vida està travessada per les desigualtats de gènere i en l’àmbit econòmic, aquestes jerarquies es naturalitzen per a ser funcionals a l’acumulació capitalista. Si volem una vida plena i emancipada per a totes i tots, hem de treballar l’equitat de gènere amb una cura especial!


14)    Democràcia interna

Formalment, vivim en democràcies polítiques i socials, però hi ha un àmbit que tolera quotidianament la dictadura: l’economia. Per a fomentar el canvi, hem de potenciar iniciatives econòmiques que garanteixin la presa de decisions més horitzontal possibles, així com la participació igualitària en la propietat dels projectes. Democràcia real econòmica ja!


15)    Programari lliure

No desmuntarem la casa de l’amo amb les eines de l’amo. Si volem canviar el paradigma d’un món dominat per multinacionals, haurem de posar en pràctica alternatives en l’àmbit de les tecnologies i la comunicació, oi? OI?

Descobreix totes les iniciatives que ja formen part del mapa col·laboratiu a http://pamapam.org/ca 

Etiquetes: reportatge